施工事例

 • 116-21.jpg
 • 116-22.jpg
 • 116-23.jpg
 • 116-24.jpg
 • 116-25.jpg
 • 116-26.jpg
 • 116-27.jpg
 • 116-28.jpg
 • 116-29.jpg
 • 116-30.jpg
 • 116-31.jpg

Y市 K様邸 屋根葺き替えカバー工法工事

屋根

屋根 横段ルーフS
色 KブラウンS

2020年10月6日施工完了